CAPITALICA ASSET MANAGEMENT

Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas

UAB „Capitalica Asset Management” yra bendrovė, skirta valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Naudodamiesi sukaupta investavimo patirtimi ir išskirtinėmis žiniomis, „Capitalica“ komanda šiuo metu valdo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę uždarąją akcinę bendrovę „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“, kuriai 2016 metų pabaigoje Lietuvos banko valdyba išdavė veiklos leidimą, suteikiantį teisę verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Capitalica Asset Management yra prižiūrima ir reguliuojama Lietuvos Banko.