invent everyday

Išlaisvintos darbuotojų kūrybinės galios virsta išskirtiniais produktais.

invent everyday – tai mūsų veiklos filosofija, apimanti visą Grupės verslą – nuo technologinių atradimų gamybinėse įmonėse iki išskirtinių produktų. Filosfijos pagrindas yra darbuotojų kūrybiškumo ir atvirumo naujovėms skatinimas bei ryžtingas šių idėjų įgyvendinimas versle.

invent everyday – tai nuolatinis tobulėjimas, kiekvieno mūsų kūrybinio potencialo ir vaizduotės įdarbinimas. Tai mūsų konkurencinis pranašumas, kelias į lyderystę bei pripažinimą rinkoje, kvietimas kurti SBA įmonėse, ir mūsų kartu su bendruomene realizuojamuose projektuose.