Išsakyk nuomonę tyrime

Kviečiame Jus išsakyti savo nuomonę įmonės darbuotojų tyrime / Предлагаем Вам выразить свое мнение при исследовании мнений работников компании 

Norėdami atsakyti į apklausos klausimus, spauskite šią nuorodą / Для того чтобы ответить на вопросы анкеты, нажмите на эту ссылку:

http://survey.confirmit.com/wix/p3084504710.aspx