2011-05-23

Idėjoms - atkelti vartai

Kiekvienas pasiūlymas, vedantis link našesnės gamybos, turi būti ne tik išgirstas.  Už jį turi būti ir padėkota.  Tai -- tik viena pamokų, kurią gavo koncerno SBA įmonėse dirbantys vadovai.  Ir jiems, ir kitiems koncerno darbuotojams ugdyti, skirta per 1,1 mln. litų ES paramos.

Atnaujinusios gamybą, o kai kurios -- jau atradusios nišą eksporto rinkose, Lietuvos įmonės ES paramos siekia ir kitokiems tikslams: darbuotojams ugdyti. Siekiama jiems suteikti ne tik specialybės žinių ar padidinti kvalifikaciją, bet ir išugdyti gebėjimą bendrauti. "Koncerno nuostata -- reikia būti pažangiems ir gamybos, ir prekybos srityse, o kartu -- ugdyti personalą. Todėl darbuotojai turi gilinti ne tik amato ar specialybės žinias, bet ir ugdyti asmenines (vadovavimo, lyderystės ir kitas) savybes", -- sakė koncerno SBA personalo paieškos ir ugdymo vadovė Vilija Juchnaitė. Šiuo metu koncernas tęsia 2009-ųjų pabaigoje pradėtą, ES lėšomis finansuojamą darbuotojų kompetencijos ugdymo projektą.  Jame dalyvauja visose -- ir baldų gamybos, ir tekstilės, ir prekybos -- koncerno įmonėse dirbantys žmonės.

Reikia kaitos

Vadinamoji Rezervo programa, skirta SBA darbuotojų rezervui parengti, per pastaruosius metus daugeliui koncerno žmonių suteikė  karjeros galimybę. Kaip tinkamai „užauginti“ savo pamainą, kuo pakeisti išėjusi darbuotoją ar vadovą, kaip greitai rasti geros kvalifikacijos specialistus – su tokia problema susiduria praktiškai visos įmonės. SBA didelį dėmesį skiria savo darbuotojų ugdymui – juk suteikdami darbuotojams realią galimybę siekti karjeros, prieš tai juos įgalinant ir, naudojantis ES lėšomis, apmokant, galima puikiai užtikrinti specialistų pakaitomumą ir mažesnę darbuotojų migracijos tikimybę. Iki šiol jau įgyvendintos dvi Rezervo programos ir pusė specialistų, kurie dar 2007-2008 metais dalyvavo pirmoje Rezervo programoje, jau padarė vidinę karjerą.

ES paramos pinigų skiriama ir tam tikros srities specialistų studijoms užsienyje. Koncerne, anot V.Juchnaitės, yra ypač stiprus Informacinių technologijų (IT) departamentas.  Kai kurie jo darbuotojų per pastaruosius metus dalyvavo svarbiausiose tarptautinėse konferencijose bei mokymo kursuose, kurie tik buvo susiję su verslo valdymo sistemos (SAP) programine įranga. Šiuo metu SAP sistema jau įdiegta visose SBA baldų grupės įmonėse, planuojama įdiegti ir kitose koncerno įmonėse, o žinias sukaupę IT specialistai  tapo vidiniais koncerno lektoriais, t.y. jie konsultuoja koncerno  darbuotojus, naudojančius SAP.

Koncerne buvo suburta ir specialistų komanda, kuri buvo mokoma dirbti su gamybos valdymo sistema -- vadinamąja "Lean". Šios komandos nariai taip pat tapo vidiniais koncerno lektoriais. Pasak V.Juchnaitės, "Lean" sistemą naudoja daugybė gamybinių įmonių pasaulyje. Ši sistema skatina darbuotojų iniciatyvą bei kūrybiškumą.  Ji nuosekliai diegiama SBA įmonėse. Šios sistemos naudojimo tikslas -- taip organizuoti gamybą, kas neliktų vietos laikui švaistyti. Pavyzdžiui, kiekvienas gamybos procesas turi veiksmų seką.  Tačiau darbuotojai skatinami pateikti racionalių pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgiant gali būti pakeistas gamybos procesas ar racionaliau išdėstytos darbo vietos.

"Darbuotojai noriai dalyvauja tokiame procese.  Jie jaučiasi svarbūs, beto, yra apdovanojami už kūrybiškumą ir iniciatyvą", -- sakė V.Juchnaitė. "Lean" sistema jau veikia prieš penkerius metus pastatytoje korpusinių baldų bei jiems skirtų plokščių gamykloje "Visagino linija".  Apskritai ši įmonė dalyvauja visose koncerno organizuojamose darbuotojų kompetencijos ugdymo programose.

Svarbiausia -- grįžtamasis ryšys

"Vienas iš dalykų, į kurį nemažai investuojama ir ES, ir koncerno lėšų -- tai darbuotojų motyvavimas, juos ugdant", -- užsiminė pašnekovė. Pavyzdžiui, pernai gruodį į mokymus buvo atrinkti geriausi SBA įmonių grupės meistrai.  Jie dalyvavo dvi dienas trukusiuose mokymuose "Vadovavimas ugdant". Meistrams teko ne tik išklausyti teorijos, bet ir įgyti psichologijos žinių, įveikiant įvairias užduotis bei aptariant jų rezultatus. "Meistrai -- gamybininkai.  Vis dėlto jiems reikia gebėjimų, kad,prireikus, galėtų sutelkti komandą bendram tikslui, pavyzdžiui, papildomam užsakymui", -- sakė V.Juchnaitė.Svarbu, kad atlikus užduotį, būtų deramai padėkota žmonėms.  Kaip?  Tą ir turi sugalvoti jų vadovai.  Bet tam, anot pašnekovės, tikrai nereikia didelių investicijų.

Grįžti į naujienų archyvą