Viešieji ryšiai

Viešųjų ryšių vadovė
Virginija Dunauskienė

Mob. tel. +370 698 77057
virginija.dunauskiene@sba.lt