mūsų vertybės

Vadovaudamiesi vertybėmis kuriame unikalų SBA.

 • išskirtinumas

  išskirtinumas

  Tik būdamas kitoks būsi pirmas. Mes nebijome būti kitokiais ir tikime, kad išskirtinumo paieška yra mūsų kompanijos kultūros dalis ir vienas sėkmės faktorių. 

  Drąsiai imamės įgyvendinti netradicinius sprendimus ir pažangiausias idėjas. Esame profesionalūs ir žingeidūs. Nuolat domimės ir vieni pirmųjų pritaikome naujausias globalias tendencijas bei technologijas ir patys kuriame inovatyvius produktus bei sprendimus. 

  Esame atviri naujovėms, lanksčiai prisitaikome prie besikeičiančios verslo aplinkos taip kurdami terpę kūrybinei laisvei ir sveikai rizikai.

 • ryžtingumas

  ryžtingumas

  Lengviausi keliai ne man. Mes visada klausiame savęs: ar tai, ką darau šiandien yra geriausia, ką galiu padaryti.

  Ryžtingai žvelgiame į verslo kūrimą, nuolat ieškome neišnaudotų galimybių. Mes būsime ten, kur kiti net nesitiki, nes pramintas takas – tai ne mūsų pasirinkimas. Net ir nuosmukį rinkose ar iškilusius sunkumus priimame kaip sėkmės galimybę, nes esame įsitikinę, kad veržliems nepalankaus meto nebūna.

  Turime didelę veiksmų laisvę, sprendimus priimame greitai, bet apgalvotai, nebijome klysti ir prisiimti asmeninę atsakomybę.

 • vieningumas

  vieningumas

  Kartu stipriau nei vienam. Mūsų stiprybė – susitelkusi profesionalų komanda. SBA dirba ne pavaldiniai ir darbuotojai, o kolegos ir bendradarbiai, todėl kartu džiaugiamės kiekvieno sėkme.

  Čia saugu sakyti tiesą. Nebijome išsakyti požiūrio, rūpesčio ar patarimo, nes žinome, kad mūsų iniciatyva bus priimta be išankstinio nusistatymo, o į nuomonę - atsižvelgta.

  Gerbiame vienas kitą, todėl kritiką keičiame konstruktyviais pasiūlymais, o SBA interesai mums yra svarbesni už asmeninius, padalinio ar įmonės interesus.

 • lyderiavimas

  lyderiavimas

  Kiekvienas galime būti lyderiu. Kiekvienas mūsų gali būti lyderiu savo komandoje, įmonėje ar grupėje.

  Lyderis – tai ne pareigybė, o požiūris ir asmeninis pavyzdys.

  Mūsų lyderiai turi aiškią ateities viziją, įkvepia komandą, puikiai pažįsta savo žmones ir pasitiki jais. Jie prisiima atsakomybę už įmonės ir SBA ilgalaikį vystymą.

  Mūsų lyderiai nevadovauja sėdėdami prie stalo, juos dažniau sutiksi tarp kolegų, pardavimo salėse ar gamybos cechuose nei kabinete.
 • santykių kūrimas

  santykių kūrimas

  Mes žinome kliento ateities lūkesčius. Klientus ir jų verslą pažįstame taip pat gerai, kaip ir patys save. Gilinamės ir analizuojame jų ateities vizijas bei lūkesčius, kad galėtume aktyviai siūlyti sprendimus, kurie kurs pridėtinę vertę ir mums, ir klientams. Taip kuriame ilgalaikius santykius ir stipriname įmonės ir grupės konkurencinį pranašumą.

 • šeimininkiškumas

  šeimininkiškumas

  Organizacija – tai dalelė manęs. 
  Aš esu savo įmonės šeimininkas,
  todėl su jos turtu elgiuosi kaip
  su savo asmeniniu.

  Kai jaučiamės atsakingi už savo
  kompanijos išteklius, kai optimizuojame
  sąnaudas, kai nesitenkiname įprastais sprendimais,
  bet ieškome efektyviausių, kiekvienas prisidedame
  prie SBA ilgalaikės sėkmės ir savo asmeninės gerovės.

  SBA – tai ne šilta darbo vietelė nuo 8 iki 17 val., o dalis mano gyvenimo būdo.